mojaveze shekar

این مجله با ترتیب انتشار ماهنامه و نام «شکار طبیعت» یکی از قدیمی‌ترین مجلات ایران می‌باشد که در آبان ماه ۱۳۳۸ توسط ناصر گلسرخی و به سردبیری اسکندر فیروز بنا نهاده شد. بعد از انقلاب با صاحب امتیاز دکتر بنی سلیمان شیبانی و سردبیری محمد اینانلو با عنوان دوستداران شکاروطبیعت شروع به کار کرد و سپس در زمان سردبیری خانم دکتر فاطمه سلطانزاده_همسر دکتر بنی سلیمان شیبانی_ نام نشریه به «شکار و طبیعت» تغییر یافت. در سال ۱۳۹۰ امتیاز این نشریه به دکتر حمیدرضا ناطقی مزینانی واگذار شد. هم اکنون این نشریه با بیش از نیم قرن سابقه از پرطرفدارترین رسانه‌های زیست‌محیطی کشور است و توانسته با همکاری و تعامل باکانون شکار تیراندازی و دوستداران طبیعت ایران و فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع در کلیه کتابخانه‌های زیر مجموعه ضمن محور قرار دادن مباحث گوناگون در حوزه‌های فوق‌الذکر قشر وسیعی از علاقه‌مندان به محیط زیست و گردشگری و حتی هم وطنان ایرانی مقیم خارج از کشور را با خود همراه کند تا کماکان بیشترین تأثیر گذاری در زمینه ارتقاء فرهنگ حمایت از محیط زیست و گردشگری را به همراه داشته باشد.