امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مبارزه گوريل كوهستاني و پلنگ آفريقايي

goril palang

فاتح ميدان: گوريل
گوريل از بزرگترين نخستي‌ها است و بعد از دو گونه شامپانزه، نزديك‌ترين خويشاوند انسان است و در جنگل‌هاي افريقا زيست مي‌كند. زيستگاه گوريل‌هاي كوهستاني در كوه؛ آلبرت ريفت و جنگل‌هاي مرتفع 2225 متري تا 4267 متري است. زماني كه گوريل خشمگين مي‌شود غرش شديدي سر مي‌دهد. مشت‌هايش را به سينه‌اش مي‌كوبد، شاخه‌هاي درختان را مي‌شكند و دندان‌هاي نيش را كه كاملا بزرك و بلند هستند به حريف نشان مي‌دهند و به سمت حريف حمله‌ور مي‌شود. ضربه دست يك گوريل آنقدر قوي است كه مي‌تواند با اشاره آن، استخوان‌هاي بدن يك انسان را خرد كند.
در رويارويي گوريل با پلنگ آفريقايي، گوريل كوهستان در ابتدا سعي ميكند از جنگيدن با پلنگ خودداري كند اما پلنگ دست بردار نيست. ديد شبانه و توانايي دردزدانه حركت كردن سبب شده كه اين گربه وحشي با پوست خالدار زيبا، خودش را براي رويارويي با گوريل كوهستاني بسيار دست بالا فرض كند. گوريل عصباني با پلنگ مغرور دست به گريبان مي‌شود و به شانه‌هاي او ضربه محكم وارد مي‌كند و سپس او را ول مي‌كند، ضربه بسيار مهلك گوريل شانه‌‌هاي پلنگ را مي‌شكند و او را از پاي در مي‌آورد.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.