امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مبارزه اسب آبي و گاو كوسه

koose asb
محل مبارزه: رودخانه زامبزي (Zambezi)
فاتح ميدان: اسب آبي
اسب آبي حدود نيم تن وزن دارد بعد از فيل و كرگدن سفيد سومين پستاندار بزرگ خشكي به حساب مي‌آيد و علف خوار است. اگر اسب آبي زخمي شود، بوي خون، گاو كوسه ( در آب‌هاي كم عمق و گرم ساحلي يافت مي‌شود و به انسان‌ها نيز حمله مي‌كند) را به آن نواحي مي‌كشاند كوسه قادر است بوي يك مولكول خون را از ميان ميليون‌ها مولكول آب تشخيص دهد. كوسه وقتي اسب آبي را پيدا مي‌كندبه او ضربه مي‌زند و به طور ناخودآگاه بدن و شكم او را گاز مي‌گيرد. اسب آبي پوستي بسيار ضخيم دارد  و حتي پوست پشت پاي عقبي آن را براي خيلي از كوسه‌هاي كوچك لقمه دهان پركني است. گاو كوسه، دم اسب آبي را گاز مي‌گيرد. اسب آبي نيم تني كه هنوز متوجه نشده حملات از طرف گاو كوسه است از ضربات دردناك آن‌ها عصباني و هيجان زده مي‌شود و متقابلا حمله مي‌كند. سر بزرگش را وارد آب كرده و دهان را باز مي‌كند و كوسه را از جلو تعقيب مي‌كند، دهان او به حدي بزرگ است كه مي‌تواند كل بدن كوسه را در برگيرد و با دندان‌هاي تيز و درهم او را مي‌كشد. اسب آبي تنها در صورتي عاجز خواهد شد كه روي سرش به دنبال چيزي باشد.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.