امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اصول ايمني در ورزش تیراندازی

osole imeni
كليات
اين قوانين قسمتي از قوانين تكنيكي  ISSF است كه براي تمام رشته‌هاي تيراندازي قابل اجرا است. تمام تيراندازان، مربيان و سرپرستان تيم‌ها بايد با اين قوانين آشنا باشند و مطمئن شوند كه اين قوانين اجرا مي‌شوند.
مسايل ايمني
در جايي كه سلاح‌هاي گرم وجود دارد هرگز نمي‌توان نسبت به مسايل ايمني صد در صد مطمئن بود زيرا سلاح به دليل كوتاه بودن لوله‌اش مي‌تواند به راحتي در هر قسمتي قرار گيرد. تيراندازي با وجود طبيعت مرگبارش ورزشي امن است. هرگز پيشامدي رخ نمي‌دهد مگر اين كه قصوري در رعايت اصول ايمني انجام گيرد. به همين دليل ايمني اولين مهارتي است كه بايد ياد گرفته شود و پس از انجام تمرين‌هاي مداوم به صورت طبيعت دوم تيرانداز در آيد.
مقررات ايمني
در كشورهاي مختلف قوانين لازم و ويژه ايمني در ميادين تيراندازي متفاوت است. به همين دليل تنها جزئيات اساسي و مهم در چهار چوب اين مقررات عنوان ميشود.ايمني ميدان تير تا حدود زيادي به شرايط محيطي بستگي دارد و در مواقع ضروري كميته برگزار كننده مسابقات مي‌تواند قوانين جديدي وضع كند. كميته برگزار كننده بايد با مقررات و ضوابط ايمني ميدان آشنا باشد و اقدام‌هاي ضروري را در اين زمينه به عمل آورد. كميته برگزار كننده مسووليت ايمني ميدان ر به عهده دارد.
ايمني در باشگاه تيراندازي ......
ايمني در خط تيراندازي .....
ايمني در منزلگاه .......
نكته‌هاي مهم ايمني .....
ادامه مطلب در دماهنامه شكار و طبيعت سال 1394 شماره 138 ( لينك دانلو مجله شماره 138)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.