امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

tourism

حمايت از توسعه گردشگري و شکار
در دنياي امروز که با هجوم اطلاعات و پيشرفت فناوري روبرو هستيم، بهره برداري از منابع موجود در جهت رفاه، تامين آسايش، ايجاد فرصتهاي شغلي اولين گزينه  دولت منتخبه ميباشد. با توجه به اينکه يکي از راهبردهاي مهم برنامه ي چهارم براي توسعه ي پايدار کشور “ توسعه ي گردشگري طبيعي(طبيعت گردي)” ميباشد اينطور به نظر مي آيد که جاي نمايندهاي از طرف يکي از سازمانهاي دولتي و يا تشکّلهاي غيرانتفاعي متوّليِ امر گردشگري در ليست اعضاي تشکيل دهنده ي اين کميته خالي است.
سازمان حفاظت محيط زيست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوشِ هر منطقه و مشخص نمودن جمعيت جانوري مازاد و سرريز، با در نظر گرفتن آن تعداد از حيواناتي که ممکن است به علت عوامل طبيعي مانند خشک سالي و يا بيماري تلف شوند و همچنين احتساب آنها که طعمه ي جانوران ديگر مي گردند تعدادي پروانه ي شكار و صيد، و به ميزاني كه لطمه اي به طبيعت وارد نياورد صادر نموده و...

ادامه در دوماهنامه شکار و طبیعت 141 (لینک دانلود مجله شماره 141)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.