امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

bohran

سخن مدیرمسئول
عـبور از بـحران  بـا سـه راهکــار اسـاسي
« بــسمه تــعالي»
مقدمه:
همانطور که مطلع شدهايد در يکي دو سال گذشته، داد و فرياد مديران محيط زيست در اين که منابع طبيعي و به ويژه جمعيت وحوش لطمه و آسيبهاي زيادي ديده، بلند شد. و حتي نقل قولهايي هم شنيده شد دال بر اينکه فراکسيوني در مجلس به دنبال ممنوعيت 5 سالهي شکار، دارندگان سلاح را بر آن ميدارد که سلاح يا سلاحهاي خود را در منزل نگه دارند.  امّا همانطور که بارها عرض شد بايد به جاي روشهاي انفعالي که معلوم نيست چقدر ما را به سمت حصول به اهداف مورد نظر نزديک نمايند و مشکلات ما را حل کنند بايد از روش سعي و خطا پرهيز شود و به جاي آن از سياستها و راهکارهاي به اصطلاح عملي و حرفهاي و تجربهاي که در دنيا به کار گرفته شده است، بهره جست و بدين منظور به عبارتي براي عبور از بحران با سه راهکار اساسي زير ميشود به سمت توسعه ي پايدار در بخش محيط زيست و حفظ وحوش پيش رفت که خيلي خلاصه فقط اشاره ميشود.
1- تـشکيل بــاشگاههاي تــيراندازي و شـکار:
شايد مطلع باشيد که صدها هزار نفر داراي سلاح شکاري رسمي و قانوني ثبت شده هستند يعني اگر قيمت تقريبي هر سلاح را حدود 5000000 تومان به صورت متوسط فرض کنيم و تعداد حداقل يک ميليون نفر هم داراي سلاح باشند يعني 500،000،000،000 هزار ميليارد تومان ارزش سلاحها نزد مردم است به عبارتي با خارج کردن يا بلااستفاده كردن اين سلاحها نزد مردم، اين ثروت بزرگ بلاتكليف خواهد ماند. در صورتي که با تشکيل باشگاههاي تيراندازي و شکار (پرتاب تير به اهداف مجازي و غير جاندار) ميشود دهها هزار نفر از دارندگان سلاح را در باشگاههاي شکار و تيراندازي سازماندهي و ساماندهي کرد.

ادامه در دوماهنامه شکار و طبیعت 141 (لینک دانلود مجله شماره 141)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.