امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سردرد شكارچي  

sardard shekarchi
چرا بعضي از شكارچيان وقتي به شكار مي‌روند به سردرد دچار مي‌شوند ولي در شهر كاملا خوب و سرحال هستند؟
شكارچي براي آنچه طالب آن است بايستي رنج راه را بسيار ببرد آنچه از مهارت‌هاي يك كوهنورد، دانستني‌هاي هنر زنده‌ماندن است بياموزد و براي دوربين‌كشي در يك لحظه سرنوشت‌ساز بايستي به ارتفاعات صعود كند. و با خطرات آن روبرو شود. يكي از مشكلاتي كه براي بسيار از شكارچيان ورزشكار پيش ميآيد. سردرداست.
آيا اين سردرد علت خاصي دارد و يا اينكه اتفاقي است؟
كاهش ميزان اكسي‍‍ژن هوا در ارتفاعات، بالا است. ( در سطح دريا غلظت اكسيژن حدود 21 درصد است و فشار بارومتري به طور ميانگين 760 ميلي متر جيوه است با زياد شدن ارتفاع غلظت اكسيژن در همان حد باقي مي‌ماند ولي تعداد مولكول‌هاي اكسيژن در هرتنفس كاهش مي‌يابد).
مي‌دانيد كه خون، اكسيژن را از ريه‌ها گرفته و به بافت‌هاي بدن مي‌رساند، اكسيژن به سلول‌هاي بدن داده مي‌َشود و در عوض انيدريدكربنيك را كه حاصل كار و تغذيه و تنفس سلولي است به سوي ريه‌ها باز مي‌گردد. اين كار را خون در تمام مدت شبانه‌روز به هنگام بيداري و خواب ما انجام مي‌دهد.
اين خون به تمام نقاط بدن از جملهع مغز كه يكي از قسمت‌هاي حساس بدن است كه بيش از ساير قسمت‌هاي بدن به اكسيژن  احتياج دارد مي‌رسد. نياز سلول‌هاي مغزي به اكسيژن بسيار زياد است.
ادامه مطلب در دوماهنامه شكار و طبيعت 1394 شماره 138 ( لينك دانلود مجله شماره 138)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.