امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزادسازي پرندگان شكاري در استان يزد

azad sazi
به دنبال كشف و ضبط بزرگترين محموله پرندگان، شماري در آبهاي چابهار كه شامل يكصدو چهل بهله پرنده شكاري و همچنين دويست و چهل قطعه هوبره كه از كشورهاي همسايه به سوي شيخ نشين‌هاي خليج فارس در حال قاچاق بود، كشف گرديد. پرندگان ياد شده به قرنطينه منتقل و پس از اقدامات لازم نظير معاينه، بيومتري و حلقه‌گذاري توسط كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست به چندگروه تقسيم و متعاقبا به چند استان واحد شرايط زيستي، گونه‌هاي مزبور جهت رهاسازي فرستاده شد كه از اين تعداد، هجده بهله پرندگان شكاري از انواع بالابان، بحري و شاهين و همچنين شصت و يك قطعه هوبره در استان يزد با حضور معاونت محيط طبيعي و كارشناسان حفاظت محيط زيست استان و با رعايت موارد ايمني براي پرندگان رهاسازي گرديدند.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.