امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت تصاویر شگفت انگیز از پلنگ ایرانی در حال تغذیه از لاشه مرال در سیاهکل

palang 1
چندروز قبل محیط بانان مستقر در پاسگاه محیط بانی آغوزی سیاهکل، حین گشت و کنترل در مناطق جنگلی این شهرستان با یک پلنگ مواجه شدند که در حال تغذیه از لاشه یک مرال (گوزن قرمز) بود.
پلنگ پس از مشاهده محیط بانان لاشه را رها کرده و می گریزد و بررسی علائم و آثار موجود در محل، نشان می داد که پلنگ یک گوزن نابالغ حدودا پنج ماهه را شکار کرده و سپس به تغذیه  از ان مشغول شده است. لاشه مرالی که توسط یک پلنگ در مناطق جنگلی شهرستان سیاهکل شکار شد پس از این رخداد کارشناسان محیط زیست  سیاهکل یک دوربین تله ای در مقابل لاشه گوزن تعبیه نمودند تا در صورت بازگشت احتمالی پلنگ ویا سایر گوشتخواران بر سر طعمه، تصاویر آن ها جهت شناسایی به ثبت برسد.
کارشناسان پس از گذشت چندروز به محلی که لاشه مرال در آن جا مشاهده شده بود مراجعه و حافظه دوربین را جهت بازبینی تخلیه نمودند.
بازبینی تصاویر ثبت شده توسط دوربین نشان می داد که پس از تاریک شدن هوا یک پلنگ نر و بزرگ جثه بر سر لاشه مرال حاضر شده و حدود 40 دقیقه به تغذیه از طعمه خود می پردازد. تصاویر زیر صحنه های زیبا و شگفت انگیز حضور پلنگ و تغذیه از لاشه مرال در تاریکی شب را نشان می دهد که توسط دوربین مذکور به ثبت رسیده است.

palang 2

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.