امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

243 winchester

Winchester 243 (کالیبر 243 وینچستر )؛ گرگی در لباس میش
نویسنده: جلال دهقان
بیشتر مطالبی که پیش رو دارید ، حاصل سالها تحقیق و مطالعه از کارشناسان بزرگ اسلحه و شکار و نتیجه سالها تجربه شکار از شکارچیان واقعی و قدر دنیاست. شکارچیان واقعی باید این مطالب را نه یک بار ، بلکه چند بار بخوانند . عده ای از شکارچیان به علت فقر دانش در علم بالستیک، کالیبر 243 وینچستر را دست کم میگیرند !!! کاربرد و استفاده واقعی از کالیبر 243 در میان کشورهای مختلف بسته به تصور ، اهداف و نوع شکار متفاوت است. از آنجایی که شکارهای ایران جزء شکارهای رده متوسط دنیا محسوب می شوند ، عملکرد و کارایی این کالیبر برای شکارهای ایران بسیار عالیست. عده ای از شکارچیان قدیمی و افراد سنتگرا بنا به فراخور مشاهدات و تجربیات غیر فنی خود ، برتری کالیبرهای 270 ،06 - 30 ، 57 × 8 ، 64 × 7 ، 308 ،54 × 62/7  و امثال اینها را نسبت به کالیبر 243 برای شکارهای ایران بدون هیچگونه دلیل صحیح علمی به اثبات میرسانند و برای این اثبات چنان یقه پیراهن خود را پاره کرده و سینه خود را چاک میدهند که هیچ نخ و سوزنی قادر به دوختن یقه پیراهن و بخیه زدن چاک سینه آنها نیست. این شکارچیان قدیمی و افراد سنتگرا بر این باورند که کالیبر کوچک 243 ( 17/6 میلیمتر ) در مقایسه با کالیبرهای ذکر شده اصال برای شکارهای ایران قابل قبول نیست. باورهای اینها کامال اشتباه و متاسفانه همیشه در حال تفهیم کردن اشتباهات خود به دوستان و اطرافیانشان هستند. اینها باید هرچه زودتر مغزشان را بتکانند تا اشتباهات 243 به زمین بریزد . اینها کسانی هستند که در رابطه با برتری کالیبرهای سنگین، قوی و پرقدرت، پرصدا و لگدزن نسبت به کالیبرهای کوچکتری مثل 243 در شکار تبلیغات منفی گسترده ای میکنند و سودجویان نیز در این میان به این تبلیغات دامن میزنند. اینها یا شکارچیان قدیمی، یا افراد سنتگرایی هستند که به شدت در برابر تغییرات مقاومت میکنند. اینها همان شکارچیانی هستند که هنگام تیراندازی به شکار مثل اینکه فراموش کرده اند که قدرت کشندگی و زمینگیر کردن شکار بیشتر تابع اصابت یک گلوله مناسب در محل موثر است تا یک شلیک پرقدرت و قوی ، اما بدون دقت و در جای غیرمؤثر. این شکارچیان یا متوجه این حقیقت نیستند، یا نمی خواهند قبول کنند که لگد تفنگ ناشی از شلیک و انفجار در دقت و عملکرد شلیک کننده یا تیرانداز  فوق العاده موثر و حائز اهمیت است
"رندى ویکمن" یکی از کارشناسان و متخصصان بزرگ اسلحه و شکار دنیا میگوید:
شکارچیان واقعی باید بدانند که
 اولاً لگد زیاد باعث آسیب به بدن میشود، ً
ثانیا باعث کاهش دقت تیرانداز میشود، ً
ثالثا ً پیچ های نصب دوربین و نگهدارنده سالح بر روی قنداق را تحت استرس قرار میدهد،
 رابعا ًعملکرد سالح را مختل میکند،
خامساً به دوربین آسیب میزند و دوربین از تنظیم خارج میکند،
سادساً دزدیدن شانه (ناشی از ترس از لگد سالح) دقت و لذت تیراندازی را نابود میکند.
شکارچیان واقعی باید همیشه به خاطر داشته باشند که صدا و لگد کمتر در یک تفنگ ، دقت در تیراندازی را بیشتر میکند (منظور دقت تیرانداز است ( و وجود صدا و لگد شدید، عکس قضیه است و باعث پراکندگی در گلوله ها و بازتر شدن گروپ تیر میشود. بازتر شدن گروپ تیر و پراکندگی در گلوله ها باید در فاصله 300 متری به اندازه گردی صورت اوباما باشد نه به اندازه گردی صورت ترامپ. توجه داشته باشید که بیشتر کارشناسان و متخصصان برجسته شکار دنیا معتقدند که 99 درصد از شکارهای دنیا حداکثر در فاصله 300 متری زده می شوند و شکار زدن در فاصله بیشتر از 300 متر از عهده 99 درصد از شکارچیان حرفه ای هم ساخته نیست و دلایل آن هم وزش بادهای جانبی و مسائل پیچیده فیزیکی در پرواز گلوله ها می باشد ( مسائل مربوط به علم پرتابه ها در قوانین فیزیک(.
با توجه به اینکه هدف بیشتر شکارچیان ایران، شکار حیواناتی با جثه متوسط (50 تا حداکثر 150 کیلویی) مانند قوچ یا پازن است ، باز هم بیشتر آنها با استفاده از کالیبرهای قوی و با قدرت اضافی مثل 57 × 8 ، 06-30 ، 308 ، 270 ، 64 × 7 ، 54 × 62/7 و امثال اینها و مگنومها ادامه داده........ادامه داده و هنوز هم ادامه میدهند و به تصور اینکه کالیبرهای قوی و پرقدرت ، پرصدا و لگدزن زودتر میتوانند شکار از پا در آورند، یا شکارهای خوبشان از دست میدهند یا چند کیلو از گوشت آن را خراب کرده و لذت شکار را کم میکنند. کمی جای تاسف است اکنون که 17 سال از قرن بیست و یکم میگذرد هنوز هم عده ای از شکارچیان قدیمی و افراد سنتگرا با افکار قدیمی و پوسیده خود چنین فکر میکنند که یک تفنگ برای اینکه بتواند شکار را بخوبی زمینگیر و متوقف کند ، باید لگد زیاد و صدای وحشتناکی داشته باشد . جالب است بدانید که خیلی از شکارچیان کهنه کار و سنتگرای پر مدعا هم در معرض این خطاها هستند، همین پر مدعا ها چنان در این خطاها غرقند که انگار سالهای سال در دانشگاههای مدار رأس السرطان مشغول تدریس در علم بالستیک و در ارتفاعات مدار راس الجدی با کالیبرهای مذکور همراه با غضنفر و گرگعلی مشغول شکارهای رکورد بوده اند. طرز فکر همین شکارچیان قدیمی و افراد سنتگرا بعد از 70 سال همانند سند ازدواج دائم هنوز به قوت خود باقیست. به قول ” رندی ویکمن ” شکارچیان واقعی به این نتیجه رسیده اند که انتخاب سالح با کالیبر بزرگ و لگد زیاد با صدای وحشتناک ) در غیر از شرایط لزوم میتواند یک اشتباه بزرگ باشد.
 چون انتخاب سلاح با کالیبر بزرگ قطعا از لگد زیاد و صدای وحشتناکی برخوردار است و لگد زیاد و صدای وحشتناک جایگزین مناسبی برای نشاندن صحیح گلوله در جای موثر هدف نیست، نیست، نیست، بلکه عکس قضیه است ... بلکه عکس قضیه است.
به نظر نگارنده تنها مزیت صدای وحشتناک، کر شدن گوش میرشکارها و متوجه نشدن غُرغر زن در پیری است.
متاسفانه عده ای از شکارچیان واقعی هم که از این همه معایب کالیبرهای بزرگ و به تبع آن مضرات لگد، صدای وحشتناک و کاهش دقت تیرانداز آگاهند، من در عجبم چرا به دنبال راهی برای رهایی از آن نیستند. رعایت کردن و اهمیت دادن به این مسائل باعث لذت بیشتر در تیراندازی و موفقیت بیشتر در شکار میشود. شکارچیان واقعی باید بدانند هنگامی که گلوله را در جای درستی از بدن شکار بنشانند ، یک حیوان با وزن 100 تا 150 کیلوگرم هم هیچ شانسی در مقابل یک گلوله 100 گرینی 243 با بیش از 1000 ژول انرژی در فاصله 300 متری ندارند. “چاک هاوکس“ یکی دیگر از کارشناسان و متخصصان بزرگ اسلحه و شکار دنیا معتقد است که:
99 درصد از کسانی که به دنبال تفنگ، فشنگ و دوربین هایی هستند که بتوانند شکارهای در رده متوسط( مثل قوچ ها و پازن های ایران) از فاصله بیشتر از 300 متری بزنند ، افراد بی تجربه، نوآموز و ناوارد در تیراندازی و شکار هستند.
"جک اوکانر“ هم یکی دیگر از کارشناسان و شکارچیان بزرگ دنیا معتقد است : کسانی که ادعا میکنند که از هر فاصله ای شکار میکنند ، قطعا از دانش لازم محرومند و هرچقدر اطلاعات شکارچی از علم تیراندازی با برد زیاد یا از راه دور کمتر باشد ، در داستانهای خود ، چهارچرخ شکارها از فاصله دورتری به هوا میفرستد. سالهاست که در عمل ثابت شده، که شایعات مربوط به استفاده از کالیبرهای کوچکتر مثل 243 ، بخاطر عدم کشندگی و زخمی کردن شکار و استفاده از کالیبرهای قوی و پرقدرت بخاطر زودتر از پا درآمدن شکار ، بیشتر شایعه و حرفهای مفت و بیهوده است، نه واقعیت. کارشناسان و متخصصان شکار میگویند:
شکارچیان واقعی باید بدانند که یک گلوله هرچقدر هم کوچک و کم قدرت باشد ، اگر به قلب یا ریه (مخصوصاً ریه) اصابت کند ، فورا چهارچرخ شکار به هوا میفرستد. دلیل آن هم میزان بالای خونریزی است که حتی... حتی بزرگترین و قویترین حیوانات هم از این قائده مستثنی نیستند. شکارچیان واقعی به خوبی میدانند که برخورد یک گلوله 100 گرینی 243 در فاصله 300 متری به ریه یک حیوان 100 تا 150 کیلویی ، به راحتی میتواند ریه آن را خمیر کند. شکارچیان واقعی بهتر میدانند که کالیبر 243 ، سالهاست که توانسته است بر این تفکرهای شکارچیان قدیمی و افراد سنتگرا خط بطلانی بکشد. همه میدانند که آقای ”بل“ در اوایل قرن بیستم توانست با کالیبر 57 × 7 بیش از یک هزار فیل از پا در آورد !!!
بر این اساس کارشناسان و متخصصان شکار بر این باورند که: به طور کلی برای متوقف کردن شکار دو اصل مهمترین هستند: اول محل برخورد صحیح گلوله و نقطه موثر بدن شکار.
دوم اینکه شکارچی باید بداند برای زدن هر حیوان مشخصات زخم وارد بر آن حیوان باید چگونه باشد و به نفوذ بیشتر یا تخریب بیشتر نیازمند است ...به نفوذ بیشتر یا تخریب بیشتر نیازمند است.
اگر بخواهیم در مورد نفوذ گلوله در بدن شکار بحث کنیم میتوان گفت که : بطور کلی نفوذ گلوله ، حاصل سرعت و تراکم کلی گلوله است که بر مقاومت پیروز میشود ، چه مقاومت هوا ( درگ ) و چه مقاومت آناتومی شکار.
کارشناسان بزرگ دنیا میگویند:
شکارچیان واقعی باید بدانند موفقیت شکارچی تابع انتخاب سرگلوله مناسب و تیراندازی در جای مؤثر است . انتخاب سرگلوله مناسب برای شکار حیوان هنری است که بر اساس یک دیدگاه علمی و دقیق از آناتومی حیوان، بالستیک و فیزیک استوار است.
شکارچیان واقعی باید بدانند که اگر میخواهند با گلوله اول شکار را متوقف کنند ، باید بتوانند بعد از انتخاب گلوله مناسب، آن را در جای صحیح و موثر از بدن شکار بنشانند. چون همیشه برای آنکه حیوان با گلوله اول از پای درآید ، باید انتخاب گلوله مناسب و نشاندن صحیح گلوله در جای مؤثر باشد. توجه داشته باشید که همیشه لگد و صدای کمتر میتواند ضامن یک شلیک موفق و نشاندن صحیح گلوله در جای مؤثر هدف باشد و لگد زیاد با صدای وحشتناک و گوش خراش میتواند عکس قضیه باشد و موجب ناکامی میرشکار در شکار شود.
به همین خاطر ...
 ادامه در فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت شماره 48 ، بهار 1397

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.