امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توریسم وحش، تماشا یا تعامل

torism
گردشگری یک صنعت جهانی در حال رشد محسوب می شود. یک نکته کلیدی در رویا رویی با بیشتر گردشگران،تمایل به تجربه تغییر شرایط از محیط کاری روزمره به محیطهای طبیعی در دسترس است (Buckley،2000). سازمان جهانی گردشگری (WTO)، گردشگری را مجموعه فعالیت هایی تعریف می کند که یک فرد طی سفری بیش از یک روز و کمتر از یک سال، در مکانی غیراز محیط عادی زندگی خود، با هدف سرگرمی، تفرج، استراحت، ورزش، آشنایی با اقوام و دیدار آشنایان، کسب و کار، مأموریت، شرکت در همایش، درمان، مطالعه، تحقیق، فعالیت های مذهبی و کارهایی از این قبیل انجام می دهد (WTOو1999). جامعه گردشگرب بین المللی (2000,TIES) بیان می کند که 20-40 درصد کل گردشگران بین الملل، مربوط به گردشگران حیات وحش هستند.
مقدمه
گردشگری حیات وحش شکلی از گردشگری متکی بر طبیعت با مشارکت ویژِگیهای سفر ماجراجویانه و بعضی از رفتارهای مهم اکوتوریسم است (2005,Newsome et al).اگر چه لغت حیات وحش در استفاده رایج هم برای گیاهان و هم برای جانوران به کار می رود ولی در صنعت گردشگری به طور کلی بیشتر برای جانوران از جمله مهرهداران بزرگ (و اغلب خونگرم) به کار می رود (1996,Shackley;2001,& Braithwaite Reynolds; 2001, et al Higginbottom). تماشای حیات  وحش به طور خاص با اکوتوریسم همپوشانی دارد. اکوتوریسم نیز شکلی از گردشگری در طبیعت است که مبتنی بر ارتباط تنگاتنگ میان عملکرد گردشگران، مشارکت مردم و اهتمام مسئولین بنا شده است تا از طبیعت و ارزش های فرهنگی در محیطهای طبیعی حفاظت نماید (2006,Tapper).
اهمیت
رشد گردشگری و سفر در طول دو دهه گذشته بسیار شدید بوده است. گردشگران بین المللی در سال 1990 میلادی 441 میلیون نفر بودند که در سال 2004 به 763 میلیون گردشگر افزایش یافتند. تخمین زده شده است که با چنین رشدی، میزان کل گردشگران جهان در سال 2020 به 6/1 میلیارد گردشگر برسد (2006,Tapper).
ورود گردشگر حیات وحش و تعامل با محیط موجب ایجاد اثرات مثبت و منفی در محیط است. اثرات مثبت گردشگری حیات وحش یک پتانسیل برای همراه کردن حفاظت از حیات وحش با انواع مختلف فعالیت شامل آموزش، افزایش منافع برای جوامع محلی و افزایش سرمایه گذاری برای تحقیقات و پایش را در بر دارد(2001,et al Higginbottom, ;1998, Goodwin et al; 1990, Boo). گردشگری حیات وحش میتواند پیامدهای منفی بر روی حیات وحش را همراه خود داشته باشد که در چهار بخش عمده تخریب، اصلاح زیستگاه، غذا دادن و لمس کردن و مردن و یا مجروح شدن ناشی از تصادفات جاده ای بیان می شود (1995, Gutzwiller Knight & ; 1987 , Hammit & Cole; 2001, Green & Higginbottom).

ادامه مطلب در فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت زمستان 1392 شماره 34 (دانلود مجله شماره 32)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.