امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یکی از مسائلی که در کشور ما مورد غفلت واقع می شود این است که بیشتر شکارچیان با قابلیت های انواع کالیبرها و کمیت هایی مانند انرژی و بالستیک گلوله آشنایی کمی دارند. عده ای از افراد با سلاح هایی با قدرت بسیار کم اقدام به شکار می کنند و افرادی هم طرفدار کالیبرهای بسیار پر قدرت در رده انواع مگنوم هستد. گروه اول چون با سلاح هایی نظیر خفیف تعدادی شکار زده اند (جدا از اینکه چند راس شکار را زخمی کرده اند!) این کالیبرها را کافی می دانند و گروه دوم به این دلیل که سلاح های پرقدرت حاشیه امنیت بالاتری را در کشتن شکار ایجاد میکنند و یا صرفا به دلیل اینکه پرقدرت هستند دچار چنین تفکری شده اند.

یک مسئله مهم که اغلب نادیده گرفته می شود این است که بسیاری از شکارچیان با وجود اینکه می دانند برای انداختن شکار باید ناحیه حساس شکار را در نظر بگیرند نمی دانند که این نکته در بین عوامل موفقیت در کشتن شکار، عامل شماره یک است. به عبارت دیگر پرقدرت ترین سلاح ها هم در صورت برخورد به نقطه غیر حساس شکار، کشندگی کافی و یا زمین گیر کردن شکار را تضمین نمی کند. در واقع کالیبر سلاح آخرین عامل موثر در زمین گیر کردن شکار است البته این به معنای کم اهمیت بودن کالیبر سلاح نیست. اساتید متخصص شکار در اروپا و آمریکا که کتابهایی را هم در این زمینه نوشته اند معتقدند که یک شکارچی باید با فیزیولوژی و آناتومی شکار آشنا باشد. تاکید آنها بر آشنایی شکارچی با آناتومی حیوان و بالستیک سلاح و مهارت شکارچی در تیراندازی بر این اصل استوار است که زخمی کردن حیوان را گناهی نابخشودنی و جرمی بزرگ تلقی می کنند.

اکثریت قریب به اتفاق شکارهای کشور ما شامل قوچ، کل، آهو و برای هموطنان ارمنی خوک است. که هیچ کدام از آنها حیوانات خیلی مقاومی نیستند. بنابراین رایج ترین کالیبرهای مناسب آنها می توانند از حداقل 243 وینچستر تا حداکثر 06-30 باشد. از 243 وینچستر  که تصویر آن در زیر هم آمده است به عنوان حداقل می توان نام برد و بهتر است به شکار انواع آهو محدود شود ولی در صورت هدف گیری صحیح و انتخاب سرگلوله مناسب می تواند تا فواصل 200 متری برای کل و قوچ نیز مناسب باشد. با توجه به دقت خوب این سلاح و برد حداکثری 200 متری چنانچه از گلوله مناسب حداقل 100 گرین و از نوع انبساط پذیر انتخاب شود موفقیت  در به هدف زدن حتمی است.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.