امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شکار، تنها چیزی که مظفرالدین شاه از پدرش به ارث برد!!!

mozafar
مظفرالدین شاه شاید تنها چیزی که از پدرش به ارث برده بود علاقه به شکار و مهارت در تیراندازی بود.
این کهنه پلنگ احتمالا در قرق جاجرود شکار شده است.
کسی که دم پلنگ را گرفته مهدی قلی خان مجدالدوله پسر خاله ناصرالدین شاه و از شکارچیان به نام است.
شخص قدبلند پشت مظفرالدین شاه وجیه الله میرزا برادر بزرگتر عین الدوله و نوه فتحعلیشاه است و در دوران جوانی، آن گونه که افتد و دانی، به دلیل زیبایی بسیار معروف به آقا وجیه بوده و پیشخدمت شخصی میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم مصلح اواسط دوران ناصری بود.
در تصویر دوم خرس گردانی در تهران دهه 1330 برای کسب نان به کشتی با خرس پرداخته است.

ادامه مطلب در فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت زمستان 1392 شماره 34 (لینک دانلود مجله شماره 34)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.