امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونگی بسترسازی برای حفاظت پایدار از شکارگاه ها

paydar
از دغدغه های همیشگی مسوولین محیط زیست و مردم به طور عام و به خصوص علاقمندان به محیط زیست به ویژه همه کسانی که در موقعیت های علمی و پژوهشی و اجرایی و مدیریتی و خدماتی و... هستند حفاظت پایدار از نسل وحوش در مناطق و شکارگاه ها است هرچند که به نظر می رسد حفاظت در بعضی از مناطق مثل مناطق حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع و یا تیراندازی ممنوع و پارک های ملی و هر منطقه ای که طبق قانون محدودیت های تردد و یا بهره گیری و بهره برداری وضع می شود از نظر عملیاتی خیلی آسان تر از سایر مناطق آزاد است ولی مفهوم حفاظت پایدار از مناطق در مقام اجرا فراگیرتر از مجموعه اقدامات صرفا حفاظت فیزیکی است.
حفاظت پایدار مستلزم شناخت آسیب ها و فرصت ها و تهدیدات و قابلیت های موجود است که به طریقی علمی تدوین شده باشد و زیر ساختهای برنامه ریزی و شیوه های اجرایی آن فراهم گردد. در اینجا نمی خواهیم بحث علمی بکنیم بلکه مقدمه ای گفتیم و اشاره ای خواهیم داشت به مهمترین عامل یا عوامل تصمیم سازی در حوزه های تبین برنامه ها در مدیریت کلان و در راستای حفاظت پایدار.
همه می دانیم مجموعه ای از عوامل جغرافیایی و انسانی و مدیریتی و علمی (دانش و تکنولوژی ) و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی از جمله عوامل اساسی در اجرای برنامه های اجرایی در قالب یک سیاست و استراتزی معین برای حصول به اهداف حفاظت پایدار است.

ادامه مطلب در فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت زمستان 1392 شماره 34 (لینک دانلود مجله شماره 34)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.