خدمات ویژه مشترکین مجله

در راستای رضایت مشترکین گرامی مزایایی را تنها برای مشترکین عزیز در نظر گرفته ایم که در صورت دریافت اشتراک می توانند از آنها بهره ببرند.

1: ارائه رایگان کارت خبرنگاری افتخاری به صورت ضمیمه در اولین مجله دریافتی مشترک.

2: ارسال رایگان چهار عدد لوح فشرده مستند حیات وحش به صورت ضمیمه همراه هر عدد مجله ارسالی برای مشترکین گرامی.

3: تخفیف   % 5 تورهای شکار خارج از ایران

4: عضویت رایگان در کانون شکار، تیراندازی و دوستداران طبیعت ایران ویژه مشترکین.

5: تخفیف   % 15 خرید دوربین های دو چشمی ویکسن آلمان.