خدمات ویژه مشترکین مجله

 

در راستای رضایت مشترکین گرامی مزایایی را تنها برای مشترکین عزیز در نظر گرفته ایم که در صورت دریافت اشتراک می توانند از آنها بهره ببرند.

1: ارائه رایگان کارت خبرنگاری افتخاری به صورت ضمیمه در اولین مجله دریافتی مشترک.

2: ارائه رایگان کارت کانون شکار، تیراندازی و دوستداران طبیعت ایران

3: ارائه رایگان کارت تخفیف خرید از فروشگاه های منتخب