امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های عمرانی در برابر قوانین و مقررات محیط زیست

mohit
از آنجایی که در برخی موارد بعضا پیش می آید که قانونگذاران آنطور که شایسته است بر قوانین که اساس کاری آنها است تسلط ندارند، قوانینی تصویب می شود که حتی با قانون اساسی هم مغایرت دارد و البته مشکلاتی را نیز در پی دارد. از جمله این موارد می توان به ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی (مصوب 1353) در خصوص تعامل وتبادل نظر در حوزه تقابل طرح های عمرانی و اصول زیست محیطی اشاره کرد. در متن این قانون چنین آمده است:
«هرگاه اجرای هر یک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید ظر بعمل آید. تبصره: در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رییس جمهور عمل خواهد شد».
چنانچه می بینید در این قانون، قانونگذار عنوان می دارد که چنانچه زمانی اجرای طرح های عمرانی و یا بهره برداری از انها به تشخیص سازمان با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد و مقررات سازمان عنوان می دارد که بایستی به فرض محدودیت هایی در اجرای طرح های عمرانی پیش بیاید بالاخره بالاترین مقام که در آن زمان نخست وزیر بود و در حال حاضر رییس جمهور است بهتر میتواند تصمیم بگیرد که کدام یک از مسائل ارجع تر است، مسئله عمرانی با زیست محیطی؟!
اگر یک بار اصل 50 قانون اساسی را مرور کنید به سادگی در می یابید که این قانون با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب 1358) مغایرت دارد چرا که در آن عنوان می شود: « هر فعالیت اقتصادی و غیر آن که با محیط زیست ملازمت پیدا کند ممنوع است».
قانون اساسی از دو جهت نسبت به این ماده قانونی ارجع است نخست آنکه به لحاظ اعتبار قانونی بالاتر است و دوم اینکه قانون موخر است.

ادامه مطلب در فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت زمستان 1392 شماره 34 (لینک دانلود مجله شماره 34)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.