امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين نامه اجرايي موضوع ماده (15) قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري ( مصوب 1379/6/13 )

ماده‌ 1ـ در اين‌ آيين‌نامه‌ واژه‌ «قانون‌» به‌ جاي‌ عبارت‌ قانون‌ به‌ كارگيري‌ سلاح‌ توسط‌ مأمورين‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در موارد ضروري‌ـ مصوب‌ 1373/10/18 به‌ كار مي‌رود.
ماده‌ 2ـ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور مكلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ اعتبار لازم‌ جهت‌ اجراي‌ ماده‌ (13) قانون‌ را ضمن‌ رديف‌ جداگانه‌ در لايحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور و اعتبار مربوط‌ به‌ اجراي‌ ماده‌ (14) آن‌ را در ذيل‌ رديف‌ هر يك‌ از دستگاههاي‌ ذيربط‌ پيش‌بيني‌ نمايد.
تبصره‌ـ اعتبارات‌ مذكور بر پايه‌ درخواست‌ دستگاههاي‌ مربوط‌ تخصيص‌ مي‌يابد و طبق‌ مقررات‌ ذيربط‌ در اختيار آنها قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 3ـ ديه‌ و خسارت‌ و تعيين‌ ميزان‌ آن‌ (موضوع‌ ماده‌ 13 قانون‌) كه‌ در اجراي‌ مواد (3)، (4)، (5) و (6) قانون‌ حادث‌ شده‌ باشد از محل‌ عتبارات‌ مربوط‌ توسط‌ دستگاههاي‌ ذيربط‌ براساس‌ رأي‌ مرجع‌ قضايي‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ـ مأموراني‌ كه‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ منطبق‌ با مفاد قانون‌، مبادرت‌ به‌ بكارگيري‌ سلاح‌ نموده‌ و از اين‌ لحاظ‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ يا جبران‌ خسارت‌ گرديده‌ باشند در صورتي‌ كه‌ وجوه‌ مربوط‌ توسط‌ سازمان‌ متبوع‌ مأمور و يا ديگر سازمانها و نهادهاي‌ انقلابي‌ و يا وابسته‌ به‌ دولت‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد با ارائه‌ اسناد و مدارك‌ لازم‌، وجوه‌ ذكر شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 4ـ ميزان‌ پرداخت‌ خسارات‌ وارد در قبال‌ صدمات‌ جاني‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ كه‌ به‌ مأموران‌ در حين‌ يا در ارتباط‌ با انجام‌ وظيفه‌ بر وفق‌ قانون‌ وارد شده‌ است‌ و نيز كمك‌ مالي‌ به‌ اين‌ مأموران‌ (موضوع‌ ماده‌ 14 قانون‌)، در هر يك‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نيروهاي‌ مسلح‌ (نظامي‌ و انتظامي‌) با تأييد بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ مربوط‌ و با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ پرداخت‌ خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.