امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مواردی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی

امنیت یکی از گرانبهاترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه از آن برخوردار باشند یکی از عوامل تهدید کننده امنیت جامعه ، وجود سلاح غیر مجاز می باشد . قاچاق اسلحه از آن جهت مذموم شناخته شده است که به طور مستقیم با امنیت روانی و سلامت اجتماعی سرو کار دارد و می تواند منشا بسیاری از بزهکاری ها و نابسامانی های اجتماعی شود، دشمنان با برنامه ریزی و طراحی توطئه های شوم در صدد ضربه زدن به نظام مقدس ج .ا.ا بوده و یکی از محورهایی که به آن چشم دوخته اند ،موضوع قاچاق اسلحه به کشور است تا به این حربه امنیت ملی و روانی جامعه با بحران مواجه نمایند. بعضا سلاح های شکاری قاچاق و فاقد پروانه حمل غیر استاندارد بوده و کیفیت بسیار پایینی داشته تحت هیچ شرایطی امکان صدور پروانه حمل برای سلاح های قاچاق و غیر مجاز اعم از استاندارد و غیر استاندارد مقدور نبوده و برابر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با دارندگان سلاح های غیر مجاز برابر مقررات رفتار خواهد شد .
ماده 4: وارد کردن هر نوع سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور ، خارج نمون آنها از کشور ، ساخت ، مونتاژ ، نگهداری ،حمل ، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم بوده و مرتکب به مجازات های تعیین شده می گردد.
ماده 5: هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود ، یا نسبت به ساخت ،مونتاژ ، فروش و یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به مجازات های تعیین شده محکوم می گردد.
ماده 6: هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری ، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد ، به مجازات های تعیین شده محکوم می گردد.
ماده 8: هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد ، به مجازات های تعیین شده درقانون محکوم می گردد.
ماده 10: هر کس مبادرت به تغییر د رکالیبر ، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نموده یا آرم سلاح را جعل نماید ، به مجازات های تعیین شده درقانون محکوم می گردد.
نکته: سلاح های کمری بادی و یا گاز پیستولت برابر مقررات به عنوان شبه سلاح جنگی محسوب شده و هیچگونه مجوز حملی برای آنها صادر نمی گردد.اینگونه سلاح ها فقط در داخل سالن های تیراندازی و در راستای تمرین و ممارست تیراندازی کاربرد داشته و دارنده آن اجازه حمل سلاح را در داخل شهر و اجتماع ندارد.
نکته: دارندگان سلاح شکاری از زمان دریافت پروانه حمل تا مدت سه سال اجازه فروش سلاح خود را ندارند.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.