امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه شکار و صید:

لازم به ذکر است با توجه به اینکه جهت صدور پروانه شکار و صید داشتن دفترچه شناسایی معتبر شکارچی الزامی است ، لذا متقاضیانی که فاقد دفترچه شناسایی معتبر بوده یا مهلت اعتبار آن اتمام یافته است می بایست همزمان با ارائه مدارک جهت صدور پروانه ، نسبت به ارائه مدارک مربوط به صدور دفترچه و پرداخت هزینه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه شکار و صید :
* اصل دفترچه معتبر شناسایی شکارچی
* اصل جواز معتبر حمل سلاح
*یک قطعه عکس 4*3 رنگی
* اصل فیش واریزی به مبلغ 460000 ریال به حساب شماره ................ به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان
* اصل فیش واریزی به مبلغ 24000 ریال به حساب شماره .................. در وجه اداره پست کل استان
* دو عدد پاکت A5 جهت ارسال مدارک و دریافت پروانه شکار و صید

چنانچه فردی پروانه حمل سلاح خود را مفقود نماید ، اقدامات زیر باید انجام گیرد:
1- گزارش موضوع به اسلحه مهمات محل سکونت
2- درج مراتب مفقود شدن پروانه حمل د ریکی از روزنامه های کثیر الانتشار
3- پرداخت هزینه های مصوب
4- صدور مجوز حمل سلاح المثنی توسط معاونت اسلحه مهمات ، پس از گذشت سه ماه

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.