عضویت رایگان باشگاه مخاطبین فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت و دوماهنامه شکار و طبیعت

مخاطبین و مراجعین محترم می توانند در صورت تمایل با درج اطلاعات خواسته شده در فرم ذیل به صورت رایگان به عضویت باشگاه مخاطبین مجله درآمده و از اخبار و خدمات ما مطلع گردند. قابل ذکر است شما می توانید نسبت به درج اطلاعات دوستان، آشنایان و همکاران خود که به موضوعات مرتبط با مجله علاقه دارند اقدام نمائید.