اطلاعیه!!!

از کلیه مخاطبین، مشترکین، متخصصان و علاقمندانی که تمایل به همکاری در شماره های آتی فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت و دوماهنامه شکار و طبیعت در زمینه نگارش مقاله، مصاحبه، عکس، آگهی و ... را دارند، دعوت به عمل می آید. لازم به ذکر است در صورت همکاری رعایت موارد ذیل لازم و ضروری می باشد.

1- ارسال فایل تایپ شده با فرمت word و حتی المکان بدون غلط املایی شامل نام نویسنده و یا مترجم به آدرس:

2- عکس های ارسالی با فرمت jpeg و کیفیت 200-300 dpi و همراه با شناسنامه عکس( شامل زمان، مکان و نام عکاس)

3- در قسمت موضوع ایمیل ذکر نام و در محتوای ایمیل ذکر شماره تماس جهت هماهنگی الزامی می باشد.

4- مطالب ارسالی در صورت تائید هیات تحریریه به چاپ خواهد رسید.

5- انتشار مطالب ارسالی در دیگر نشریات و وب سایت ها موجب عدم تائید خواهد بود.

6- در قبال چاپ مطلب در تیراژ 5000 جلد و توزیع سراسری معادل مبلغ 30000 تومان از متقاضی دریافت خواهد شد.

7- صدور گواهی درج مطلب صرفا به اسم نویسنده و یا نویسندگان امکان پذیر خواهد بود.