فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت و دوماهنامه شکار و طبیعت با بهره گیری از کادری مجرب، آموزش دیده و برجسته در حوزه حیات وحش، محیط زیست، طبیعت گردی و گردشگری یکی از ارگانهای کانون شکار، تیراندازی و دوستداران طبیعت ایران می باشند که با همکاری شرکت خدمات ورزش تیراندازی و شکار زوبین به ترتیب در سال 1383 و 1338 هم راستا با اصل و اساس های سازمان های محیط زیست و گردشگری شروع به فعالیت نموده اند که اهم آنها به شرح ذیل می باشد.
-    اطلاع رسانی به منظور افزایش آگاهی های زیست محیطی
-    گردش صحیح و مناسب اطلاعات
-    نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی
-    حفظ و نگهداری حیات وحش
-    جلب متخصصان، کارشناسان و علاقه مندان جهت انجام تحقیقات علمی در زمینه حیات وحش
-    جلوگیری از انقراض گونه های در معرض نابودی
-    آموزش همگانی و اختصاصی اقشار مختلف جامعه
-    ارتقای فرهنگ نسل حاضر به خصوص شکارچیان، صیادان و محیط بانان
-    حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی
-    مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
لذا این مجموعه با توجه به پیشینه خود توانایی انجام پروژه های مرتبط با موضوعات فوق الذکر را در سوح مختلف اعلام می دارد. به همین منظور افراد، ارگانها، موسسات، سازمانها و نهادهای متقاضی نسبت به انجام پروژه های در دست اقدام خود می توانند با این مجموعه همکاری داشته باشند.